• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

De vereniging

Een ieder die een tuin huurt bij De Pioniers wordt lid van de vereniging en is dan ook gezamenlijk met de andere leden verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en het reilen en zeilen van de vereniging.

Bestuur
De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur. Het dagelijks bestuur komt wekelijks bij elkaar om lopende zaken door te nemen, het grotere (algemeen bestuur) vergadert maandelijks. De bestuursleden zijn meestal ook op zaterdagochtend in de kantine te vinden als aanspreekpunt voor de leden en voor informeel overleg. Minimaal één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waar belangrijke beslissingen worden genomen met instemming van de leden en waarin het bestuur wordt gekozen. Naast het bestuur zijn er diverse werkgroepen actief die deeltaken uitvoeren.

De samenstelling van het huidige bestuur (april 2017) is als volgt vastgesteld:

VoorzitterTjitske van der WoudeTuin 117
PenningmeesterRian KraanTuin 92
SecretarisJudith de RuiterTuin 15
Algemeen lidMia CantenTuin 97
Algemeen lidRonald SpruitTuin 101
Algemeen lidWouter KeijserTuin 27
Algemeen lidCoby van MeeremTuin 98
Algemeen lidPeter VerharenTuin 43

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Op 4 juni 2016 zijn nieuwe statuten en huishoudelijk reglement aangenomen:

  • leden hebben wat meer rechten, zo kan men een tuinpartner (ook als het geen levenspartner of familie is) laten registeren. Deze tuinpartner is dan ook lid van de vereniging;
  • het bestuur heeft meer mogelijkheden om sancties toe te passen bij leden die hun verplichtingen niet nakomen (bv verwaarloosde tuin, geen tuindienst draaien);
  • de doelstelling van onze vereniging is verbreed: ons tuinpark speelt een rol in het beheren van het groen in de stad en heeft een natuurfunctie voor de omgeving.

Samenwerking
Algemene Tuinen Vereniging (ATV) De Pioniers is aangesloten bij het Overleg Utrechtse Volkstuinen (OUV) en het AVVN de landelijke organisatie voor hobbytuinders. Alle Pioniers-leden ontvangen vier maal per jaar het informatieve tijdschrift 'De Tuinliefhebber' van deze organisatie. De Pioniers zelf brengt ook een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit.

In Utrecht Noordoost liggen nog twee andere tuinenparken; Tuinenpark Ons Buiten en De Driehoek. De drie tuinverenigingen overleggen regelmatig met elkaar over gemeenschappelijke doelen en problemen. Er wordt jaarlijks in juni, in samenwerking met de wijk,een gezamenlijke dag georganiseerd om de aandacht te vestigen op het groen in de wijk: 'Groen moet je doen'. Er zijn ook goede contacten met gemeente, wijkraad en wijkagenten.

Activiteiten
Op het tuinenpark vind je een verenigingsgebouw waar diverse activiteiten plaatsvinden. Er is een winkeltje, een schooltuin, twee heemtuinen, een speeltuin en een plein. De paden, perken en gebouwen worden door de leden onderhouden. In het winkeltje zijn gereedschap, ecologische mest en ecologische bestrijdingsmiddelen te koop. De Pioniers organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals een tentoonstelling, een nieuwjaarsborrel, een zomerfeest en andere activiteiten.

In 2010 bestond de Pioniers 75 jaar; een jubileum, dat uitgebreid gevierd werd met diverse activiteiten gedurende het hele jaar.

Statuten, huishoudelijk reglement en notulen op te vragen bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

U bent hier: DE VERENIGING de vereniging